Rap op Stap is er voor iedereen die omwille van een klein budget niet op vakantie of uitstap kan gaan of niet kan deelnemen aan sport- en culturele activiteiten:

Mensen met leefloon

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming

Werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen

Mensen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling.