Wanneer je voor het eerst bij ons binnenstapt vragen wij je om, naargelang je statuut, het volgende mee te brengen.

  • Mensen met een verhoogde tegemoetkoming: klevertje van je ziekenfonds voor elk gezinslid.
  • Mensen met een leefloon: een attest van je maatschappelijk assistent met de gezinssamenstelling.
  • Werknemers van een maatwerkbedrijf: je contract of loonbrief.
  • Mensen in budgetbeheer, budgetbegeleiding of schuldbemiddeling: een attest van de bewindvoerder of maatschappelijk assistent.