Of je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming kun je heel gemakkelijk afleiden van de code die je terugvindt op je klevertje van het ziekenfonds. Eindigt deze code op een 1 dan heb jij recht op deze tegemoetkoming.

Naargelang het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten kan deze code zich op een andere plaats bevinden.

Hieronder een voorbeeld waar je de code kunt terugvinden.